Het Kistje van ‘t Hof is één van de vijf specialiteiten van Het Theewinkeltje.

De winkel is gevestigd aan de Nieuwstraat, onderdeel van het Hofkwartier in de monumentale binnenstad van Dordrecht. De rijke historie van Dordrecht heeft Het Theewinkeltje geinspireerd om passende namen te vinden voor enkele speciaal door ons geselecteerde theesoorten. Het Kistje van ‘t Hof dankt zijn naam aan het amper 100 meter achter onze winkel gelegen Hof, waar in 1572 de grondslag werd gelegd voor onze huidige, vrije staat.

De smaak
De thee, die wij scheppen uit Het Kistje van ’t Hof, is een melange van de beste Chinese en Indiase theesoorten met een lichte rooksmaak.

De grote historische betekenis van ’t Hof
Graaf Floris V schonk in de tweede helft van de dertiende eeuw een stukje grond aan de Augustijner Orde. Die bouwden daarop een klooster (het Hof) en een kerk (de Augustijnerkerk). De Augustijners hadden moderne geloofsopvattingen. Dit zeer tegen de zin van de Spaanse overheersers in ons land, die streng vasthielden aan de rooms-katholieke leer. De beeldenstorm van 1566, waarbij in tal van Hollandse steden het volk zijn woede op de Spanjaarden koelde door de kerken te plunderen en vernielen, bleef ’t Hof en de Augustijnerkerk bespaard.

Philips II stuurde de Hertog van Alva naar de Lage Landen, om orde op zaken te stellen. Prins Willem van Oranje, stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht, week uit naar Duitsland, maar kwam in 1568 terug met een leger. Het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Vier jaar later veroverden de watergeuzen Den Briel en verschenen met een vloot op de Oude Maas, bij Dordrecht. De stad haalde ze binnen als bevrijders, maar erg veel beter dan onder het Spaanse juk werd het niet. Zeker niet voor de Augustijners, die plaats moesten maken voor de hervormers.

Het klooster werd in gebruik genomen als vergaderplek voor het stadsbestuur en als rechtbank. In 1572 kwamen in de Statenzaal vertegenwoordigers van 12 Hollandse Steden bijeen (alleen Amsterdam durfde niet te komen). De Steden riepen de door de Spanjaarden afgezette Willem van Oranje uit tot Stadhouder en beloofden zijn strijd financieel te steunen. Daarmee werd in het Hof van Dordrecht de basis gelegd voor een vrije, Nederlandse staat.

De gemeente kocht de gebouwen van het Hof in 1835 voor 4500 gulden. Van 1969 tot 1972 werd het gerestaureerd. In november 2005 wordt de Statenzaal van het Hof, met in elk raam een gebrandschilderd wapen van de 12 Steden van Holland, voor het publiek geopend.

0