Statenthee is één van de vijf specialiteiten van Het Theewinkeltje.

De winkel is gevestigd aan de Nieuwstraat, onderdeel van het Hofkwartier in de monumentale binnenstad van Dordrecht. De rijke historie van Dordrecht heeft Het Theewinkeltje geinspireerd om passende namen te vinden voor enkele speciaal door ons geselecteerde theesoorten. Statenthee dankt zijn naam aan de vlak bij onze winkel gelegen Statenzaal van het Hof, waar in 1572 de eerste Vrije Statenvergadering van Holland werd gehouden.

De smaak

De thee, die wij Statenthee noemen, heeft een voorname smaak, passend bij de historische naam. Deze uitgebalanceerde mix van Keemun bladthee met Chinese zilveren puntjesthee heeft een licht zoete smaak en bevat weinig looizuur.

De Staten van Holland  

Vier jaar na het begin van de Tachtigjarige Oorlog veroveren de watergeuzen Den Briel en varen op naar Dordrecht. De Hollandse Steden ruiken hun kans, om zich te ontworstelen aan de Spaanse overheersing. Ze roepen in het geheim vertegenwoordigers van adel, geestelijkheid en burgerij bijeen, wat in die tijd door Spanje verboden was. Amsterdam durft niet  te komen, maar de twaalf andere steden wel. En zo komen in 1572 Alkmaar, Edam, Enkhuizen, Gorinchem, Gouda, Haarlem, Hoorn, Leiden, Medemblik, Monnikendam en Oudewater naar Dordrecht.

De rijke Steden, vanwege hun grote betekenis in die tijd bestuurlijk Staten genoemd, kiezen Prins Willem van Oranje tot Stadhouder en beloven hem financieel te steunen in de oorlog tegen de Spanjaarden. Na die Eerste Vrije Statenvergadering wordt de vergaderruimte, waar die gehouden werd, omgedoopt tot Statenzaal. In de ramen van die zaal zijn nu nog de stadswapens van de opstandige steden te zien.

Dordrecht, dat in politiek, economisch en militair opzicht toch al een belangrijke stad was, fungeert dan jarenlang zo’n beetje als de hoofdstad van Holland. In 1575 leggen de Vrije Staten er hun grondwet vast in de Unie van Dordrecht. Feitelijk is daarmee de basis gelegd voor de huidige Staat der Nederlanden. Immers, kort na die historische ontwikkelingen in Dordrecht, scheurden de noordelijke- en zuidelijke Nederlanden in 1579 nog verder uit elkaar met de Unie van Utrecht en de Waalse Unie van Atrecht. De Statenzaal kan dus met recht de geboorteplaats worden genoemd van ons huidige, vrije land. Zou dit een engelstalig land geweest zijn, dan was de Statenzaal ongetwijfeld Independence Hall genoemd.

0